Gimnastyka sportowa

Ogólny rozwój fizyczny i naturalna baza do uprawiania innych dyscyplin.Zajęcia w przyjaznej atmosferze

Nawiązywanie relacji z rówieśnikami oraz budowanie poczucia przynależności do grupy.Wszechstronny rozwój dziecka

Dbałość o optymalny rozwój dziecka oraz nauka nowych umiejętności fizycznych podczas każdych zajęć.


Wszechstronny rozwój

Dzięki naszym zajęciom, dzieci mają szansę na wszechstronny rozwój. Największy nacisk kładziemy na rozwijanie zdolności motorycznych takich jak:Siła


Siła to inaczej zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawianie się im kosztem wysiłku mięśniowego. Kształtowanie siły warunkuje podnoszenie poziomu pozostałych cech motorycznych.
Szybkość


Jest podstawą wielu konkurencji oraz cechą decydującą w znacznej mierze o sukcesach gimnastycznych. Jest to zdolności do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu.
Gibkość


Cecha podatna na wytrenowanie, jest ona kształtowana i doskonalona we wszystkich okresach procesu treningowego. Gibkość poprawia jakość i efektywność ruchów, ułatwia relaksację i zmniejsza napięcie nerwowo-mięśniowe.
Koordynacja


Zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów, przestawiania się z jednych zadań ruchowych na inne, jak również rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji ruchowych.